Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach

MATURA POPRAWKOWA

Drukuj PDF

Dyrektor ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach informuje,


że egzamin maturalny w sesji poprawkowej


odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00


( przychodzimy co najmniej 30 min wcześniej )

 

 

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH

Drukuj PDF

UWAGA !!!!


LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

są ogłoszone od dnia 5 lipca 2016 r.

 

Prosimy o potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole.

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017

Drukuj PDF

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY  2016 / 2017

 

 

 

Egzaminy poprawkowe 2016

Drukuj PDF

HARMONOGRAM PRZEDMIOTOWYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT/SALA

22.08.2016

poniedziałek

8.00 klasy technikum

13.00 klasy zsz

MATEMATYKA

S.34

 

22.08.2016

8.00

CHEMIA

SALA 13

22.08.2016

13.00

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SALA 23

23.08.2016

wtorek

8.00

HISTORIA

SALA 33

23.08.2016

8.00

J.ANGIELSKI

SALA 32

23.08.2016

8.00

J.POLSKI

SALA 21

23.08.2016

9.00

WF

SALA GIMNASTYCZNA

23.8.2016

11.00

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI

SALA 35

23.08.2016

 

13.00

 

PKM

SALA 42/41

23.08.2016

 

13.00

PRAC.RYS.TECH.

SALA 42/41

23.08.2016

 

13.00

PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI SAMOCHODOWEJ

SALA 42

23.08.2016

 

13.00

KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SALA 42

24.08.2106

9.00

SPORZĄDZANIE I EKSPEDYCJA POTRAW I NAPOJÓW

SALA 35

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Drukuj PDF

Koniec roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach

24 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, na placu apelowym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz pożegnanie uczniów kończących szkoły zawodowe.

W pełnym słońcu, przy iście wakacyjnej pogodzie podsumowaliśmy mijający rok szkolny, który upłynął na naprawdę ciężkiej pracy - liczba wyróżnień była tego najlepszym dowodem.

W obecności Członka Zarządu Powiatu Miłosza Łuszczyka, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i pracowników oraz wszystkich uczniów pożegnaliśmy kończącą pracę w naszej szkole panią Grażynę Wybraniec (bibliotekarz) oraz odchodzących uczniów szkół zawodowych:

III klasę o kierunku Kucharz i III klasę Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej (wychowawca - pani Krzysztofę Pawelczuk), III klasę o kierunku Mechanik Pojazdów Samochodowych, (wychowawca - pani Beata Pawluk - Duńska) oraz słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych - Opiekun medyczny (opiekun - pani Justyna Migdalska).

Podczas drugiej części apelu - zostało wręczonych wiele nagród i wyróżnień:

Puchary Dyrektora:

Puchar za najwyższą średnią ocen wśród Techników

II klasa Technikum Hotelarskiego ze średnią 3,45

(wychowawca Maciej Kanda)

Puchar za najwyższą średnią ocen wśród szkół zawodowych - 3,71

III klasa Zasadnicze Szkoły Wielozawodowej

(wychowawca Krzysztofa Pawelczuk)

Puchar za najwyższą frekwencję - 93,7%

I klasa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych!

(wychowawca Ewa Trusiewicz)

Tytuł Mistrza Szkoły - ucznia z najwyższą średnią ocen w szkole - 4,95

oaz nagroda Starosty

Tomasz Socha - uczeń I klasy Technikum Informatycznego

(wychowawca Marlena Borowiec)

oraz:

- wyróżnienia dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen w swoich klasach

- nagrody w kategorii NAJLEPSZY PRAKTYK

- certyfikaty Europass Mobilność dla uczniów, którzy odbyli zagraniczne praktyki zawodowe

- nagrody dla trzydziestu dwóch uczniów biorącym udział w niezwykle napiętym programie promocji naszej szkoły w gimnazjach i na targach szkolnych

- podziękowania dla członków szkolnego pocztu sztandarowego

- wyróżnienia dla wolontariuszy działających przy Fabryce Dobrego Czasu

- wyróżnienia w szkolnym konkursie chemicznym

- wyróżnienia dla ponad dwudziestu członków Samorządu Uczniowskiego

- nagrody dla najlepszych sportowców.

 


Życzymy wszystkim długich, słonecznych i bezpiecznych wakacji,

udanego odpoczynku, niezapomnianych, letnich chwil

i spełnienia wakacyjnych marzeń!

Joanna Pniewska


 

FOTOGALERIA

 

Stypendia Pomostowe

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016r. Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment IA).

Mając na uwadze pomoc tegorocznym maturzystom ze środowisk popegeerowskich, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Programie Stypendiów Pomostowych.

Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie
z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl

- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł. lub 1.480 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2016r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .

Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016r. i będzie aktywna do 17 sierpnia 2016r. do godz. 16-tej.

Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z wymi załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul. Matejki 6B 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia -pomostowe.pl.

 


 

Attachments:
Download this file (Plakat 25 05 2016.pdf)Plakat 25 05 2016.pdf[ ]270 Kb
 

Egzaminy zawodowe w sesji maj-lipiec 2016

Drukuj PDF

PÓŁMETEK EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZS NR 2 CKU W PYRZYCACH

Od dnia 10 czerwca 2016 r. do 2 lipca 2016 r. odbywają się w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Jest to już trzecia (po październikowej i styczniowej) sesja egzaminacyjna w tym roku szkolnym. Blisko 220 uczniów i słuchaczy zamierza zdobyć kwalifikacje zawodowe w szkołach dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych w takich zawodach jak: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, kucharz, sprzedawca oraz rolnik i opiekun medyczny.

Jest to dla szkoły duże wyzwanie organizacyjno - logistyczne, zwłaszcza, że w obecnej sesji odbywają się egzaminy w 11 różnych kwalifikacjach.

Egzamin w szkole technicznej jest tak samo istotny jak matura, więc mobilizacja jest ogromna. Do egzaminu przystępuje 99% uczniów szkoły i absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wicedyrektor
Ewa Cywińska

GALERIA

 

 

 

Piknik Olimpijski - Warszawa 2016

Drukuj PDF

18 PIKNIK OLIMPIJSKI - WARSZAWA 2016 r.

Już 18-sty raz warszawska Kępa Potocka gościła na pikniku olimpijskim miłośników ruchu olimpijskiego z całej Polski. Powiat Pyrzycki reprezentowali uczniowie: Karolina Cejman, Alicja Bystrzak, Monika Cejman, Kamil Klimkowski, Kamil Łyjak, Oskar Dawczyk, Daniel Dubiel - wszyscy z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Janusz Remiszewski - ZSZ Mechanik Pojazdów Samochodowych.

Piknik odbywał się w rytmie samby w całości nawiązując do zbliżających się Igrzysk w Rio de Janeiro. Program pikniku obejmował wiele atrakcji sportowych i kulturalnych, koncerty, wystawy, konkursy, warsztaty edukacyjne.

Kępa Potocka to miejsce, które gromadzi podczas pikniku wielu olimpijczyków i olimpioników, można z nimi porozmawiać i zrobić pamiątkową fotkę.

Dla uczniów ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach ważną sprawą było spotkanie z Pawłem Januszewskim, olimpijczykiem, absolwentem pyrzyckiego Technikum.

Każdego roku staramy się w szybkim tempie zobaczyć naszą stolicę. W tym roku udało się na zwiedzić Starówkę, Park Łazienkowski, a szczególnym punktem był Sejm RP. Naszym parlamentarnym przewodnikiem był Senator RP pan Grzegorz Napieralski, któremu serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas oraz wyrażenie chęci pomocy.

Grzegorz Młynarski

 


 

 

Klaster Gastronomiczny

Drukuj PDF

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach podpisał umowę z Ogólnopolskim Klastrem Środowiskowym Branży Gastronomicznej - "Polscy Liderzy Gastronomii". Jest to inicjatywa powstała 14 października 2014 r. zrzeszająca podmioty branży gastronomicznej działające na terenie całej Polski - dotychczas 33 szkoły oraz 7 restauracji. Współpraca ta jest możliwa dzięki zaproszeniu przez koordynatora Klastra pana Grzegorza Górnika ( Prezes Krajowego Stowarzyszenia Kelnerów, Prezes Akademii Kelnerskiej, Dyrektor Agencji Promocji Pracy i Reklamy "Wschód", Menager Restauracji "Jaśmin", twórca IMPROSTYLU, autor najnowszego podręcznika kelnerskiego - "Sztuka usługiwania", organizator Mistrzostw Polski Kelnerów ), który w marcu 2016 r. poprowadził w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach warsztaty szkoleniowe "Nauka usługiwania - Kelner. Kelner od win - Hydrosommelier".

Członkowie Klastra, to grupa fachowców działająca w szeroko rozumianym sektorze gastronomii, o uznanym autorytecie, potwierdzonym osobistymi dokonaniami.

"Polscy Liderzy Gastronomii" funkcjonują w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie podmiotów z branży gastronomicznej. Wspólne i efektywne działania Klastra, oparte na wymianie wiedzy i doświadczeń, umożliwią rozwój obecnych i ułatwią tworzenie nowych, kompleksowych rozwiązań i usług na wysokim poziomie.

Działania Klastra skierowane są do restauracji, hoteli, menedżerów, kelnerów, kucharzy, barmanów, nauczycieli przedmiotów zawodowych, szkół gastronomiczno-hotelarskich, firm gastronomicznych działających na terenie całego kraju.

Głównym celem ich działalności jest tworzenie optymalnych warunków do integracji środowisk z branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej oraz ich współpracy, nakierowanej na wzmocnienie potencjału tej branży w Polsce poprzez podnoszenie jej konkurencyjności, ulepszanie jakości świadczonych usług, wpływanie na poprawę kształcenia specjalistów oraz współpracę w zakresie promocyjnym, dydaktycznym i badawczo -rozwojowym.

W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. szkolenia, doradztwo, staże, warsztaty, imprezy targowo-wystawiennicze, promocja oferty firm zrzeszonych w Klastrze pod wspólną marką, jak również wdrażanie "dobrych praktyk" w kraju i za granicą.

Propozycja współpracy zakłada niezbędne minimum do uruchomienia wspólnych działań już w roku szkolnym 2016/2017, a działania te obejmują m.in.

- Cykliczne spotkania uczniów i nauczycieli z branżą (Kucharze, Kelnerzy, Barmani);

- Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów (z wyżywieniem i noclegiem);

- Akredytacja Klastra dla szkół;

- Nawiązanie lokalnej współpracy z firmami;

- Ustanowienie patronatów wybranych restauracji i hoteli nad lokalnymi szkołami;

- Utworzenie banku używanego wyposażenia gastronomicznego i hotelarskiego;

- Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów dla uczniów i nauczycieli;

- ,,Collage'', czyli kształcenie uczniów i nauczycieli o wysokim standardzie w szkole mistrzów;

- Organizacja wycieczek przedmiotowych do prestiżowych zakładów pracy;

- Spotkania uczniów oraz nauczycieli klas gastronomiczno-hotelarskich;

- Dostęp do bazy materiałów edukacyjnych dla nauczycieli;

- Promowanie działań szkoły poprzez np. zamieszczanie na stronie internetowej oraz profilu fb kluczowych informacji nadsyłanych przez szkoły;

- Doradztwo i konsultacje w zakresie szeroko pojętej edukacji gastronomicznej;

- Wspieranie bieżącej działalności szkoły, np. w zakresie konkursów, targów gastronomicznych itp.

Estera Witkowska

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL